Tag: مسئول شاخه بانوان نفس تازه

spot_imgspot_img

رئیس جمهور مردم نه رئیس جمهور کارشناسان / اعلام 10 دستاورد ملموس از سوی نامزدهای انتخابات

لازم است که مردم نیز به همان اندازه شفاف بدانند که شما قصد انجام چه اقداماتی را دارید. در حداکثر 10 موضوع با مردم...